Młodzieżowa Rada Miasta Mysłowice

logo Młodzieżowa Rada Miasta Mysłowice

WITAMY W APLIKACJI DO GŁOSOWANIA

DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA MYSŁOWICE - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Pragniemy poinformować, iż każdy uczeń zamieszkały na terenie miasta Mysłowice oraz uczęszczający do ósmej klasy szkoły podstawowej lub do szkoły ponadpodstawowej, niezależnie od miejsca pobierania nauki może oddać jeden głos na wskazaną osobę.

Głosowanie internetowe było możliwe
od godziny 00:00 do godziny 23:59
w dniu 25 stycznia 2021 r.

Dziękujemy za udział w głosowaniu.

Obowiązek informacyjny:

Prezydent Miasta Mysłowice, działając przy pomocy Urzędu Miasta Mysłowice z siedzibą przy ul. Powstańców 1, jako Administrator Danych Osobowych pozyskiwanych w procesie głosowania nad kandydaturami do Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice informuje, że:

  • dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu głosowania nad kandydaturami do Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice;
  • dane osobowe pozyskiwane w procesie głosowania nad kandydaturami do Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice będą przechowywane zgodnie z terminem ustalonym dla tego typu dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych - Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67);
  • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych;
  • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie do organu nadzorczego;
  • podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym/ umownym ani warunkiem zawarcia umowy;
  • osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do ich podania jednakże nie podanie wymaganych danych osobowych skutkuje brakiem możliwości udziału w procesie głosowania nad kandydaturami do Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice.
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Mysłowice z siedzibą w Urzędzie Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1 w Mysłowicach;
  • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel.: 32 31-71-245, e-mail.: m.patalag@um.myslowice.pl


Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE